MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, NASHIK

RESULT OF PG D.M.L.T. -  FOR SUMMER-2018

COLLEGE :Shri. Bhausaheb Hire Govt. Medical College, -  Dhule               

SEAT NUMBER.
PRN
NAME OF THE STUDENT

 

RESULT

15140
 2017114112
PATIL SONAL MADHUKAR
FAIL
15135
 2018115135
*ADAWALE KIRAN SHRIKANT (SHOBHA)
FAIL
15136
 2018115136
*AHIRE PRIYANKA RAJENDRA (MALTI)
FAIL
15128
 2018115128
AMOL MAHENDRA MANDE
FAIL
15129
 2018115129
BAGUL GULAB SAKHARAM (SAKHUBAI )
FAIL
15130
 2018115130
GAVIT SACHIN DHIRSING
FAIL
15131
 2018115131
MD SHARIQUE MUKHTAR AHMED
FAIL
15132
 2018115132
MIRZA ANAS AHMED DABEER AHMED BEG
FAIL
15133
 2018115133
PATIL VILAS VINAYAK
FAIL
15126
 2018115126
*PUKALE SHITAL JITENDRA (SUNITA)
FAIL
15127
 2018115127
*RAJPUT POOJABAI RAJENDRA (VANDANA)
FAIL
15134
 2018115134
RANE GAVEN KISHOR
FAIL
15141
 2018115141
SHAIKH SHAHID ROSHAN
FAIL
15137
 2018115137
*SHAIKH SHEEREEN BI NAZEER (SURAIYYA BI )
FAIL
15138
 2018115138
*THAKARE MINAL NANDU (SANGITA)
FAIL
15139
 2018115139
*WANKHEDE SMITA KOMALSING
FAIL
TOTAL STUDENTS:->  16     PASS:->       RESULT:-> 0 %